Våre produkter

VISMA SOFTWARE AS
Totalleverandør av vårt regnskaps-
system, Scenario

TIETO ENATOR
Lønnsystem

FINALE SYSTEMER AS
Årsoppgjørsprogram, selvangivelse/skatteprogram

H. ØDEGAARD & CO AS
Service/vedlikehold av vårt edb-system