Priser

Våre priser baserer seg på en totalvurdering av kundens behov for regnskapstjenester.

Erfaringsmessig er våre priser i forhold til andre regnskapskontorer konkurransedyktige.

Vi tilstreber å kunne gi kunden en fast pris på alle våre tjenester.

Våre nåværende kunder er meget fornøyd med å ha en fast pris å forholde seg til.

Eventuelle endringer av priser og andre forhold blir regulert i vår samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen vi benytter er utarbeidet av Regnskap Norge.