Viktige datoer

Regnskapsperioder og innlevering av bilag til vårt kontor:

Perioder

Frist for bilagsinnlevering

Januar - februar
Mars - april
Mai - juni
Juli - august
September - oktober
November - desember

10. mars
10. mai
10. juli
10. september
10. november
10. januar

Merverdiavgift:
Perioder

Frist for betaling

Januar - februar
Mars - april
Mai - juni
Juli - august
September - oktober
November - desember

10. april
10. juni
31. august
10. oktober
10. desember
10. februar

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende:
Forfallsdatoer:

15. mars
15. mai
15. september
15. november

Forskuddsskatt aksjeselskap:
Forfallsdatoer:

15. februar
15. april

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift i ansattes lønn:
Perioder

Frist for betaling

Januar - februar
Mars - april
Mai - juni
Juli - august
September - oktober
November - desember

15. mars
15. mai
15. juli
15. september
15. november
15. januar